ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ.

ಡಾ! ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್


ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು,


ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ


ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ಅಧ್ಯಕ್ಷ


ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ


ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ. ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಿರಾಜ್.ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್


ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಝುಬೈರ್ ಅನ್ವರ್,


ಗೌರವ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,


ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ


ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ. ಮಸೂದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್


ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ @ ಅಫ್ಜಲ್.


ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ


ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್.


ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ


ಬೆಂಗಳೂರು


ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ @ ಅಫ್ಜಲ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, AAES


ಶ್ರೀ .ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ AAES.


ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ AAES.


ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ AAES


ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಜಿ ಫಾರೂಕಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ. AAES.ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ

ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ @ ಅಸ್ಲಾಮ್.


ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೈಗ್.


ಡಾ ಅಶ್ಫಾಖ್ ಅಹಮದ್.ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು


ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿವುಲ್ಲಾ


ಶ್ರೀ ಪೀರ್ ಪಾಶಾ ಕಮಾಲ್.


ಶ್ರೀ. ಸಾಕೀಬುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್


ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ.


ಶ್ರೀ. ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್.


ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್.


ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಹುಸೇನ್.