ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿಯನ್ನು

ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್)

http://epathshala.nic.in/

ಎ-ವೀವ್ (ಅಮೃತಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್)

http://aview.in/

ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್

http://spoken-tutorial.org/

ಇ ಯಂತ್ರ

http://www.e-yantra.org/

ಫೊಸ್ಸೀ (ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ)

http://fossee.in/